News

List ws. wsparcia KE dla produkcji mleka

6 maja 2022
We Animals Media

Wystosowałyśmy list do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie zatwierdzenia programu wsparcia dla sektora producentów mleka krowiego, owczego i koziego działających w Hiszpanii, dotkniętych wzrostem cen energii elektrycznej, pasz i paliw, spowodowanym obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami („Spanish scheme to support milk producers”). W ramach wsparcia zostanie przeznaczonych 169 milionów Euro na sektor przemysłu mlecznego.

W liście podkreślamy, że projekt wsparcia pomija znaczące kwestie zawarte w strategii Od pola do stołu. Apelujemy o działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu, bioróżnorodności, praw człowieka oraz praw zwierząt. Pytamy czy producenci roślinnych zamienników nabiału otrzymają wsparcie?.

Pełna treść listu do Komisarza Janusza Wojciechowskiego

Foto/credit:: We Animals Media