News

List otwarty do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 marca 2022

Partnerzy Koalicji Future Food 4 Climate zwrócili się do Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zmianę stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie finansowania promocji mięsa i nabiału oraz promocję zrównoważonej, roślinnej żywności.

Organizacje apelują o 4 podstawowe działania:

 • Utworzenie nowego funduszu do promocji produktów roślinnych; 
 • Podjęcie działań rozszerzających zakres zastosowania Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia diety wegańskiej oraz produktów nieprzetworzonych;
 • Podjęcie działań rozszerzających działalność Funduszu Promocji Roślin Oleistych, które również są obecne w diecie roślinnej;
 • Zobowiązanie producentów wpłacających na fundusze związane z promocją mięsa i nabiału  do odprowadzania składki na nowo utworzony fundusz promocji produktów roślinnych lub – w przypadku jego nieutworzenia – na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz Fundusz Promocji Roślin Oleistych.

Lista sygnatariuszy:

 1. Green REV Institute
 2. Fundacja Chlorofil
 3. Stowarzyszenie Wiosna Bez Barier
 4. Rodzice dla Klimatu
 5. ProVeg Polska
 6. Fundacja Ne_Ni
 7. Fundacja Szkatułka
 8. Open Dialogues on Climate Change Poland

Pełna treść Listu Otwartego