News

Łamanie praw pracowniczych w przemyśle zwierzęcym

2 października 2022

Śledztwa na całym świecie pokazują, że przemysł zwierzęcy korzysta na przymusowej pracy osób będących w kryzysie migracji, ubóstwa czy znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej – materialnej, ekonomicznej, społecznej. Warunki pracy w produkcji zwierzęcej są przedmiotem badań w zakresie zdrowia ludzi, zoonoz, stresu pourazowego oraz nielegalnego zatrudnienia, pracy przymusowej, a ich wyniki są alarmujące. Przytaczamy dla przykładu kilka z nich. 

Raport brazylijskiej agencji śledczej Repórter Brasil wskazuje wyraźnie – brazylijskie firmy i rzeźnie, w tym największy na świecie producent mięsa – JBS – kupowały krowy przeznaczone na mięso w gospodarstwach dostawczych, które wykorzystywały pracowników utrzymywanych w warunkach przypominających niewolnictwo. Dowiedziono, że pracownicy i pracowniczki ferm bydła zaopatrujących rzeźnie mieszkali w zaimprowizowanych szałasach bez łazienek, toalet, bieżącej wody czy kuchni.

Z kolei, ujawnione nieprawidłowości w kontekście wynagrodzeń, godzin pracy, dyskryminacji w zatrudnieniu osób w sektorze rolnym od lat wskazują raporty Gangmasters & Labour Abuse Authority, podkreślając jednoznacznie, że bardzo wiele z nich dotyczy sektora produkcji zwierzęcej w Wielkiej Brytanii.

Szansą na zmianę tej dramatycznej sytuacji jest implementacja restrykcyjnych regulacji dot. wprowadzania na rynek produktów rolnych (w szczególności sektora zwierzęcego), do zapisów Sustainable Food System Law oraz dodatkowych narzędzi monitoringu i kontroli łańcucha produkcji mięsa, nabiału, jaj w zakresie praw pracowniczych, wykorzystywania pracy przymusowej. Apelujemy jako Green REV Institute i Future Food 4 Climate o jak najszybsze wprowadzenie tych zmian w życie.

Foto: Unsplash