News

Korporacje mięsne i mleczarskie – królowie metanu

6 lipca 2024

Najnowszy raport Emission Impossible Changing Market 2023 szacuje emisje metanu pięciu największych korporacji mięsnych i dziesięciu największych korporacji mleczarskich. Łączne emisje metanu tych firm wynoszą około 12,8 miliona ton, co odpowiada ponad 80% całkowitego śladu metanowego Unii Europejskiej. Emisje tych firm stanowią około 3,4% wszystkich globalnych antropogenicznych emisji metanu i 11,1% światowych emisji metanu związanych z hodowlą zwierząt. Raport zawiera również najnowsze szacunki dotyczące całkowitych emisji gazów cieplarnianych (GHG) tych samych firm, które wynoszą około 734 milionów ton ekwiwalentu CO2 – więcej niż emisje Niemiec. Raport wzywa do pilnego i ambitnego wprowadzenia przepisów mających na celu rozwiązanie znaczących skutków klimatycznych globalnych korporacji mięsnych i mleczarskich oraz do wsparcia przez rządy sprawiedliwej transformacji przemysłowej hodowli zwierząt.

„Nasze szacunki pokazują, że łączna emisja metanu tych 15 firm znacznie przekracza całą emisję metanu wielu krajów, w tym Rosji, Kanady, Australii i Niemiec. Ich emisje metanu są o 52% wyższe niż emisje metanu związane z hodowlą zwierząt w UE i o 47% wyższe niż w USA.

• Emisje metanu poszczególnych firm są również porównywalne do emisji metanu z hodowli zwierząt w różnych krajach. Na przykład emisje metanu Marfrig są porównywalne do całego sektora hodowlanego Australii, emisje Tyson są porównywalne do Federacji Rosyjskiej, a emisje Dairy Farmers of America do emisji metanu z hodowli zwierząt w Wielkiej Brytanii. Emisje metanu JBS znacznie przewyższają emisje wszystkich innych firm. Emisje te przekraczają łączne emisje metanu z hodowli zwierząt we Francji, Niemczech, Kanadzie i Nowej Zelandii lub odpowiadają 55% emisji metanu z hodowli zwierząt w USA. Przy obliczaniu w perspektywie 20-letniej, bardziej istotnej dla działań na rzecz klimatu, emisje te są jeszcze bardziej znaczące, stanowiąc od niemal połowy do trzech czwartych szacowanego śladu węglowego tych firm, co podkreśla pilną potrzebę działania w sprawie metanu. Ich całkowite emisje gazów cieplarnianych są również znaczące, nieco wyższe niż emisje Niemiec. Gdyby te 15 firm traktować jako kraj, byłyby dziesiątą największą jurysdykcją emitującą GHG na świecie. Ich łączne emisje przewyższają również emisje firm naftowych, takich jak ExxonMobil, BP i Shell. Pomimo ogromnego wpływu na klimat, większość firm nie raportuje ani całkowitych emisji GHG, ani emisji specyficznych dla metanu. Dziewięć z 15 firm (60%) albo nie raportuje swoich emisji, albo nie raportuje całkowitych emisji w łańcuchu dostaw (zakres 3). Żadna z firm nie raportowała emisji metanu w łańcuchu dostaw.”

Credit: unsplash