News

Konsultacje projektu programu FE dla Rybactwa

14 marca 2022

Do 15 marca 2022 r. można składać uwagi do projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to instrument wsparcia dla podmiotów z sektora rybactwa na lata 2021-2027 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Program ten stanowić będzie kontynuację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego w latach 2014-2020. Polska ma otrzymać ponad 500 mln euro w ramach tego programu.

Serdecznie zachęcamy do składania uwag do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konsultacje FE dla Rybactwa.