News

Konsultacje KE we wrześniu – zdrowie, gleby, lasy i rolnictwo!

7 września 2022

Ważne terminy konsultacji publicznych Komisji Europejskiej we wrześniu 2022!

Jako obywatele i obywatelki, organizacje pozarządowe możemy brać udział w konsultacjach strategii, aktów legislacyjnych, polityk UE. Obecnie trwają:

do 8.09.2022 Konsultacje dot. nowych modułów w rachunkach ekonomicznych środowiska, przekazałyśmy już do KE stanowisko Green REV Institute;

do 19.09.2022 Konsultacje dot. nowej strategii UE – Zdrowie na świecie, stanowisko Green REV Institute przesłałyśmy w sierpniu 2022;

do 19.09.2022 Konsultacje ws. danych dot. zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych (FSDN), w Dokumentach Koalicji znajdziecie stanowisko Green REV Institute;

do 24.10.2022 – Konsultacje dot. Zdrowia gleby – ochrony gleb, zrównoważonego gospodarowanie glebami w UE i ich odbudową , stanowisko Green REV Institute znajdziecie w Dokumentach FF4C;

do 17.11.2022 Konsultacje dot. nowych unijnych ram monitorowania lasów, Green REV Institute wzięło udział w konsultacjach.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskami, które przekazałyśmy i zielonej, obywatelskiej partycypacji! Pamiętajcie, że skopiowane odpowiedzi w częściach opisowych skutkują, że dwie, trzy czy 100 ankiet zaliczanych jest jako jedna. Zmieniajmy świat rzeczniczo i nie marnujmy szansy przekazania obywatelskiego stanowiska do decydentów i decydentek UE.

Foto: unsplash