News

Konsultacje KE dot. etykietowania żywności

2 marca 2022

Celem konsultacji publicznych KE jest poznanie opinii obywateli i obywatelek UE i państw trzecich oraz zainteresowanych stron – będących i niebędących specjalistami, ekspertkami – na temat inicjatyw mających na celu zmianę przepisów UE dotyczących przekazywania konsumentom i konsumentkom informacji na temat żywności.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji i wypełnienie prostego kwestionariusza na temat oczekiwań i potrzeb w zakresie etykiet żywności. Rozporządzenie PE 1169/2011 musi uwzględniać kwestie praw zwierząt, presji środowiskowej i zdrowia oraz jakości życia ludzi.

Kwestionariusz można wypełnić do dnia 7 marca 2022 r. na stronie KE Have Your Say.