News

Komitet strategiczny

14 stycznia 2023

Już dzisiaj o godz. 18:00 odbędzie się pierwszy w ramach koalicji Future Food 4 Climate Komitet Strategiczny!

Podczas spotkania wspólnie porozmawiamy o dalszych działaniach koalicji Future Food 4 Climat. Będzie to także przestrzeń dla partnerów koalicji do zaprezentowania swoich projektów i działań. W ramach spotkania prezentacje przygotują:

  • Earth Day Everyday – działa na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Inicjatywa edukuje o kwestiach ekologicznych i angażuje społeczności lokalne w działania środowiskowe;
  • RUCH zaNIEdbani – działa na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie praw zwierząt, praw osób uczniowskich i praw osób z niepełnosprawnościami;
  • Wygadajmy Przyszłość – działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom społecznym ze względu na wiek. Do podcastu zapraszane są osoby eksperckie i aktywistyczne w tematyce klimatu, śtodowiska, praw zwierząt i praw człowieka w tym praw osób LGBTQI+;
  • Plant Your Home – to nowatorski projekt, którego zadaniem jest pokazanie młodzieży, a za jej pośrednictwem całym rodzinom aktywności, o której mogli nie pomyśleć – własnoręcznej uprawy warzyw.

Koalicja to już 77 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Polski o Ukrainy. Razem działamy na rzecz Zrównoważonego Systemu Żywnościowego, transformacji systemu żywności z uwzględnieniem praw człowieka, praw zwierząt, klimatu i bioróżnorodności.

Photo source: Unsplash