News

Komisja ENVI pisze list do Fransa Timmermansa ws. systemu żywności

18 marca 2022

16 marca Komisja ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) poparła inicjatywę Europosła Pascala Canfina i wysłała list do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Komisja apeluje w nim o intensyfikację prac instytucji unijnych na rzecz przeciwdziałania katastrofie klimatycznej, utracie różnorodności, a także wzmacniania bezpieczeństwa unijnego systemu produkcji i dystrybucji żywności.

“Unia Europejska powinna wykorzystać wszystkie środki i gwałtowanie zwiększyć inwestycje w tym zakresie. Wzywamy Komisję do opracowania krótko-, średnio- i długoterminowego planu, który zmniejszy zależność naszego systemu żywnościowego w oparciu o cele strategii „od pola do stołu” i strategii różnorodności biologicznej.”

“Opracowując politykę, należy patrzeć na cały łańcuch żywnościowy w jego globalnym wymiarze. Sytuacja w Ukrainie zobowiązuje nas do zapewnienia adekwatnego poziomu produkcji żywności w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, a także do radykalnego zmniejszenia zależności systemu żywnościowego UE. Popieramy działania, które odpowiadają na te dwa cele.”

foto/credit: European Commission