News

KE vs. SFS Law – apel organizacji pozarządowych

10 września 2023

Green REV Institute wraz z innymi europejskimi organizacjami pozarządowymi wystosował list otwarty zaadresowany do Przewodniczącej Komisji Europejskiej ws. opublikowania ambitnych zapisów Zrównoważonego Systemu Żywnościowego (Sustainable Food System Law) jeszcze w tej kadencji.

Inicjatorem listu jest Food Policy Coalition

Pełna treść listu otwartego

W liście zwracamy uwagę, że w obliczu dzisiejszych wyzwań kluczowe jest, aby nie odkładać kluczowych polityk klimatycznych dla przyszłości UE i działać na rzecz zapewnienia obywatelom i obywatelkom dostępu do zdrowej, zrównoważonej żywności. Wzywamy również do zaprzestania wszelkich prób odwlekania wporwadzeniu niezbędnych zmian systemu żywnościowego, zaniechania krótkowzroczności i nadania priorytetu stworzeniu systemu żywnościowego przyjaznego ludziom, środowisku i zwierzętom.

Photo: Unsplash