News

Już dzisiaj! Okrągły stół ryb jako zwierząt tzw. hodowlanych

25 października 2022

Już dzisiaj o godzinie 18:00 spotykamy się by porozmawiać o rybach jako zwierzętach tzw. hodowlanych.

Wciąż w debacie publicznej kwestia hodowli ryb jest pomijana. Ryby są niewidoczne, nieme i pozbawione ochrony. Akwakultura w Polsce to ponad 44 000 TON ryb zabijanych rocznie. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to ponad 500 000 000 euro wsparcia unijnego w latach 2021- 2027.

W dzisiejszej rozmowie spróbujemy odpowiedzieć na pytania o to, jak produkcja ryb wpływa na środowisko, klimat, produkcję paszy, stan wód.

Projekt “Bringing fish back to water during the elections” składa się z 4 okrągłych stołów. Pierwsze z nich odbędzie się dzisiaj o 18:00 czasu polskiego. Na każde spotkanie zaprosimy zarówno stronę decyzyjną, jak i reprezentację strony aktywistycznej i eksperckiej. W ramach prowadzonych dyskusji chcemy poszerzyć debatę publiczną i polityczną w zakresie praw i dobrostanu ryb oraz wpływu rybołówstwa i akwakultury na bioróżnorodność, zdrowie i klimat.  

Foto: Unsplash