News

Jolanta Niezgodzka i Edukacja dla Sprawiedliwej Transformacji 

15 stycznia 2023

Wraz z partnerem medialnym Głosem Pokolenia zapraszamy na pierwszy okrągły stół w 2023 roku nt. edukacji klimatycznej!

Jolanta Niezgodzka – radna Rady Miejskiej Wrocławia, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Miasto, Wiceprezeska Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Jako samorządowczyni działa na rzecz rzetelnej i nowoczesnej edukacji, rewitalizacji wrocławskich podwórek oraz partycypacji społecznej. Na co dzień współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się m.in.: prawami kobiet, pieczą zastępczą, ochroną środowiska oraz ochroną zwierząt.

Do zobaczenia 17. stycznia o godz. 18:00 na fp Green REV Institute!

Foto: Jolanta Niezgodzka