News

Green REV Institute na spotkaniu w ramach EKO-WIZJa

7 października 2022

Dzisiaj jako Green REV Institute i koalicja Future Food 4 Climate uczestniczymy w spotkaniu w ramach programu EKO-WIZJa. Program skupiony jest na działaniach mających zwiększyć znaczenie zrównoważoności w rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego. EKO-WIZJA ma na celu zainicjowanie szerszej współpracy w trzecim sektorze oraz pogłębieniem wiedzy na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego przy zachowaniu odpowiedzialności środowiskowej.

W ramach spotkań zmapujemy działania na rzecz klimatu, ochrony środowiska, praw człowieka i praw zwierząt.

Inicjatorem programu jest FISE – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Foto: Unsplash