News

Green REV Institute – Konsultacje regionalne UNEP

19 stycznia 2023

18 stycznia 2023 r. odbyły się konsultacje regionalne online dla regionu europejskiego na temat UNEA 6.

Celem konsultacji było zaprezentowanie (nowych) Regionalnych Facylitatorów, zapoznanie się z proponowanym tematem UNEA 6, omówienie i uzgodnienie komentarzy i propozycji dotyczących tematu, które zostaną złożone do UNEP.

Morgan Janowicz, członkini zarządu Green REV Institute przedstawiła postulaty i cele Future Food 4 Climate. Podkreśliła konieczność uwzględnienia sprawiedliwej transformacji systemu żywnościowego. Wskazała jak wojna w Ukrainie, spichlerzu Europy, wpłynęła na gospodarkę, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe.

Niezależnie od tego, która opcja zostanie wybrana, należy zapewnić, że sprawiedliwa transformacja systemu żywnościowego będzie częścią kompleksowej strategii na najbliższe lata, ponieważ nie ma sprawiedliwości klimatycznej bez sprawiedliwości żywnościowej.

W każdej opcji temat UNEA 6 musimy wziąć pod uwagę ambicje zrównoważonego systemu żywnościowego, aby przenieść odpowiedzialność na przemysł i system, we wszystkich z nich musimy opowiedzieć się przeciwko rolnictwu przemysłowego.

Credit: unsplash