News

#FurFreeEurope

17 grudnia 2022

Milion podpisów! Unia Europejska głosem społeczeństwa obywatelskiego, niestety nie osób decyzyjnych mówi czas na zamknięcie ferm zwierząt futerkowych. Europejska Inicjatywa Obywatelska ma już ponad 1 000 000 podpisów z całej Unii i zbieramy dalej! Dlaczego? Bo czas na zakaz. Produkcja futer przy zabijaniu zwierząt, których życie i śmierć zależy od płaszcza czy czapki to absurd XXI wieku.

Podpiszcie na: www.furfreeeurope.eu i dołączcie do głosu społeczeństwa, które nie boi się zmian dla praw zwierząt.

Foto: unsplash