News

Frans Timmermans otrzymał Apel ws. Fit For 65

8 kwietnia 2022

Koordynatorka ds. Partnerstwa REV Morgan Janowicz przekazała Apel ws. zwiększenia redukcji emisji UE o 65% do 2030 roku Wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi. Dokument wystosowany przez Koalicję Future food 4 Climate, Green REV Institute i Akcję Demokrację podpisało ponad 80 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, naukowczyń i naukowców. Przekazanie nastąpiło na spotkaniu w siedzibie Komisji Europejskiej

„W obliczu zagrożeń jakie niosą za sobą antropogeniczne zmiany klimatu oraz uzależnienie bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego od państw, które działają wbrew wartościom UE apelujemy do Komisji Europejskiej i Rady UE o niezwłoczne rozpoczęcie debaty i działań na rzecz rewizji celów Fit for 55 i przyjęcia nowego pakietu regulacji klimatycznych pod nazwą Fit for 65 oraz wdrażania działań na rzecz przyspieszenia transformacji: odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz OZE, transformacji systemu transportu i przechodzenia na zrównoważony system żywności roślinnej.”

(foto/credit: European Commision)