News

Forum 2023 – prof. Zbigniew Karaczun

17 listopada 2023

Panel ekspercki – Rolnictwo Przyszłości podsumuje głosem nauki dla klimatu – prof. Zbigniew Karaczun

Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie.
Prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej, integracji ich celów do polityki rolnej i strategii rozwoju gospodarczego, a także dotyczące procesu europeizacji polskiej polityki ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska.
Autor i współautor ponad 350 publikacji.
Współzałożyciel Koalicji Klimatycznej, od 2003 roku jest ekspertem zarządzającym Sekretariatem Koalicji Klimatycznej.

Photo: Green REV Institute