News

FF4C – Krakowska Akademia Klimatu

7 grudnia 2022

Już dzisiaj, 7 grudnia 2022 r. szef zespołu prawnego Green REV Institute/ FF4C Bartłomiej Gawrecki bierze udział w Krakowskiej Akademii Klimatu, projekcie edukacyjnym skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych łączącym wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami filmowymi najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat. Spotkanie jest poświęcone tematowi przyszłości żywności i marnowania żywności.
Koalicja FF4C prowadzi rzecznictwo dla ram prawnych zrównoważonego systemu żywności – inicjatywy Komisji Europejskiej, która ma regulować systemowo kwestie oznakowania żywności, marnowania żywności, zielonych zamówień publicznych i wyżywienia w placówkach oświatowych.

Foto: canva