News

EUMeatDeal czyli kontynuacja business as usual przez Komisarza Wojciechowskiego

13 maja 2022
Komisarz Wojciechowski

W dniu 12 maja Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski wypowiedział się za pośrednictwem Twittera nt. produkcji mięsa w Unii Europejskiej. Niestety wypowiedź ta ma wyraźny wydźwięk antynaukowy i antyzwierzęcy.

Green REV Institute oraz FF4C wystosował w tej sprawie list do Wiceprzewodniczącego KE, Fransa Timmermansa. W liście zwracamy się o komentarz nt. wypowiedzi Komisarza oraz zdecydowaną reakcję na brak holistycznego podejścia w przekazie KE.

Komisarz Wojciechowski:

„Ciągle słyszę pytanie: czy Komisja planuje ograniczyć produkcję mięsa w UE? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna.”

Strategia Od pola do stołu miała ograniczyć produkcję mięsa, która przyczynia się do utraty bioróżnorodności, pogorszenia jakości życia ludzi mieszkających w okolicach ferm przemysłowych, zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód oraz zwiększenia kosztów związanych z opieką zdrowotną ludzi.

Komisja Europejska pokazuje tym samym po raz kolejny niespójność w swoim przekazie.

Stop promocji EUMeatDeal, czas na prawdziwy EUGreenDeal!

Foto/credit: European Union, 2020