News

Edukacja Zdrowotna – zaczyna się od talerza

14 maja 2024

Połączone resorty Zdrowia, Edukacji Narodowej i Sportu pracują nad nową podstawą programową – edukacją zdrowotną. Zebrałyśmy najlepsze praktyki, wiedzę ekspercką, nasze doświadczenia, fakty i dane i wspólnie z partnerami Future Food 4 Climate opracowałyśmy kompleksowe rekomendacje dla szefowych i szefów resortu.

„Edukacja zdrowotna jest kluczowa dla podniesienia jakości życia w Polsce, wspierania i promowania świadomych wyborów żywnościowych, edukacji dla zrównoważonego systemu żywnościowego. Jest to niezbędna inwestycja w przyszłe pokolenia, system ochrony zdrowia oraz świadomych konsumentów i konsumentki. W dłuższej perspektywie edukacja zdrowotna przyczyni się do redukcji kosztów związanych z opieką zdrowotną i uskuteczni działania na rzecz przeciwdziałania występowaniu chorób przewlekłych. Poprawia również produktywność i jakość życia ogółu społeczeństwa oraz jakość i implementację polityk klimatycznych.

Polskie placówki edukacyjne powinny podejmować szeroko zakrojone działania edukacyjne, skoncentrowane na wpływie żywności na jakość życia dzieci i dorosłych w Polsce, ale także na kondycję klimatu i bioróżnorodności. Szkoły powinny skutecznie pracować nad rozwojem zdrowych nawyków żywieniowych już od najwcześniejszych lat edukacji. Jest to inwestycja w przyszłość, która przyczyni się do wykształcenia bardziej świadomego społeczeństwa. Niewątpliwie konieczne jest wprowadzenie edukacji zdrowotnej w połączeniu ze zmianami systemowymi w funkcjonowaniu placówek.”

Credit: unsplash