News

Edukacja Zdrowotna – wysłuchanie w MEN

4 lipca 2024

3 lipca br. odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkanie ws. podstawy programowej edukacja zdrowotna. Rekomendacje wypracowane przez Green REV Institute, Future Food 4 Climate zostały przekazane do Ministerstwa i Zespołu ds. Praw i Obowiązków Ucznia w maju 2024 r.

Green REV Institute: „Kluczowa jest nie tylko na sama zawartość podstawy programowej, ale także na konieczność zadbania o miejsca, w których osoby młode korzystają z wyżywienia zbiorowego albo/i kupują żywność. Szkoła powinna stanowić pierwsze wspólnotowe miejsce dla sprawiedliwej żywności, nie zaś, jak obecnie kształtować niezdrowe nawyki żywnościowe, przyczyniać się do braku zainteresowania żywnością w kontekście pochodzenia, sposobu produkcji oraz zniechęcać do sprawczości w systemie żywnościowym. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wsparcia dietetyków, dietetyczek, wspieranie lokalnych rolników i rolniczek, zakładanie ogrodów warzywnych, poznawanie sposobu produkcji żywności i jej wpływu na klimat, prawa człowieka i zwierzęta tzw. hodowlane. Niewątpliwie jednym z przedmiotów czy tematów powinna być Wspólna Polityka Rolna i prawa osób konsumenckich. W dobie katastrofy klimatycznej i konfliktów potrzebujemy kompleksowej, zaplanowanej edukacji dla sprawiedliwości żywnościowej. Żywność wpływa na nasze zdrowie, jakość życia, klimat, środowisko naturalne, rolników i rolniczki.”

Credit: unsplash