News

Działania koalicji na kolejne tygodnie

26 stycznia 2023

Wczoraj (25.01) odbyło się spotkanie zamknięte koalicji Future Food 4 Climate. Spotkanie poprowadził Bartłomiej Gawrecki, szef zespołu legislacyjnego Green REV Institute.

Podczas spotkania przedstawione zostały działania na kolejne tygodnie w ramach koalicji uwzględniając organizowane okrągłe stoły, panele eksperckie oraz kolejne spotkania zamknięte w ramach projektu Roślinne posiłki. W ramach spotkania zaprezentowana została także Akademia Zielonego Rzecznictwa (Green Advocacy Academy), której działania są dofinansowane ze środków Unii w ramach projektu Erasmus+ przy współpracy z fińskim partnerem VISIO.

Koalicja Future Food 4 Climate to pierwsza w Polsce koalicja działająca na rzecz transformacji systemu żywnościowego i zrównoważonego systemu żywnościowego. W skład koalicji wchodzi 74 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Polski oraz Ukrainy.

Photo credits: Unsplash