News

Dywersyfikacja białka – rekomendacje REV

2 kwietnia 2024

Na początku kwietnia 2024 r. planowane jest nieformalne spotkanie Ministrów Rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, podczas którego omówiona zostanie kwestia autonomii strategicznej UE w zakresie białek. Większa autonomia strategiczna Unii Europejskiej w zakresie produkcji białka jest ważna i kluczowa dla klimatu i środowiska, w tym zapobiegania zmianom w użytkowaniu gruntów w krajach trzecich, dla zdrowia publicznego, a przede wszystkim dla rolników i rolniczek w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

Niewątpliwie dywersyfikacja i przechodzenie do systemów produkcji, promocji i wykorzystania białek roślinnych dla ludzi musi stanowić podstawę działań państw członkowskich i samej UE dla zapewnienia i zagwarantowania adaptacji do zmian klimatu, budowania odporności rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego Wspólnoty.

Jako Green REV Institute przedstawiłyśmy stanowisko ws. dywersyfikacji produkcji białka i przechodzenia do systemów roślinnych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego oraz do wiadomości Posłanek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności i produkcję zwierzęcą a także innych resortów rządu.

Przechodzenie do produkcji białek roślinnych dla ludzi jest niewątpliwie najważniejszym wyzwaniem nadchodzących lat. Od działań polskiego rządu i kierowanego przez Pana resortu zależy bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności oraz perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa i miejsce Polski na arenie międzynarodowej jako liderki produkcji zdrowej, zrównoważonej żywności. Brak działań będzie wzmacniać niechlubną pozycję Polski jako państwa ferm wielkotowarowych, niskiej jakości życia i zdrowia publicznego, niskiego zaangażowania w działania na rzecz budowania odporności i adaptacji do zmian klimatu. Dodatkowo, produkcja zwierzęca stanowi dzisiaj jeden z czynników ryzyka dla zdrowia ludzkiego i tym samym dla pozycji eksportowej Polski. Apelujemy o podjęcie działań na rzecz dywersyfikacji białek i włączenie partnerów społecznych do tworzenia strategii wsparcia dla sektora roślinnego.”

Credit: European Parliament