News

Cel klimatyczny UE 2040 – konsultacje MKiŚ

18 marca 2024

Wspólnie z organizacjami i osobami eksperckimi przedstawiłyśmy stanowisko w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Celu Klimatycznego UE 2040.

„Jako rzecznicy i rzeczniczki społeczności lokalnych, osób konsumenckich, osób młodych, osób zagrożonych ubóstwem, osób mieszkających na obszarach wiejskich, zwracamy się do Państwa z apelem o włączenie do prac w ramach celu klimatycznego do 2040 r. kwestii żywności, transformacji rolnictwa, realizacji ambicji Strategii od Pola do Stołu oraz wszystkich wyżej poruszonych aspektów, tak, aby transformacja do systemów roślinnych była możliwa dla dobra i korzyści ludzi, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa żywnościowego i żywności, planety, zwierząt. Brak zdecydowanych działań w obszarze żywności i rolnictwa ma i będzie mieć coraz bardziej nasilone, negatywne skutki, a koszty braku reform i działań będą ponoszone przez społeczeństwo, a także samych rolników i rolniczki. Apelujemy o strategiczny dialog połączony ze strategicznymi działaniami na rzecz sprawiedliwej transformacji systemu żywności i rolnictwa.”

Credit: unsplash