News

Broken food system vs. denializm klimatyczny

15 marca 2023

W magazynach Sieci oraz W Polityce ukazał się artykuł dotyczący raportu z 2019 r. C40 Cities. W artykule wskazane są także działania koalicji Future Food 4 Climate w zakresie budowania debaty publicznej dot. transformacji systemu żywności. Autorzy budują narrację prywatności zawartości talerza, zakazu jedzenia mięsa i produktów zwierzęcych oraz podatku od mięsa. Niestety nie wskazują, że miliardy euro zasilają dzisiaj sektor hodowlany w postaci dotacji, dopłat, odszkodawań, zapominają także o badaniach naukowych dot. wpływu sektora hodowlanego na bioróżnorodność, zdrowie publiczne oraz prawa człowieka i prawa zwierząt.
Dlatego tak ważne jest budowanie debaty wokół rolnictwa i systemu żywności, działania rzecznicze i działania na rzecz budowania świadomości osób decyzyjnych. Włączamy osoby decyzyjne, środowisko naukowe, osoby aktywistyczne i tworzymy masę krytyczną dla rzetelnego dialogu o koniecznej (!) transformacji systemu żywności.
Credit: We Animals Media