Zwierzęta jako ofiary wojny w Ukrainie – zagadnienia prawne