News

Powołajmy unijnego Komisarza, Komisarki ds. dobrostanu i praw zwierząt

5 października 2022

Dobrostan i prawa zwierząt w Unii Europejskiej dzięki ambitnym pracom legislacyjnym i przydziałowi odpowiednich zasobów powinny być wdrażane na coraz wyższym poziomie w polityce krajowej, europejskiej i globalnej. Dziś dysponujemy realną szansą na wprowadzenie zmian w nazwie funkcji osoby w Unii Europejskiej, która stałaby na straży praw zwierząt i ich dobrostanu. Zmiana nazwy to dopiero pierwszy krok do zmiany narracji w debacie, ale jednocześnie niezwykle ważny z punktu widzenia budowania świadomości społecznej. […]

Łamanie praw pracowniczych w przemyśle zwierzęcym

2 października 2022

Śledztwa na całym świecie pokazują, że przemysł zwierzęcy korzysta na przymusowej pracy osób będących w kryzysie migracji, ubóstwa czy znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej – materialnej, ekonomicznej, społecznej. Warunki pracy w produkcji zwierzęcej są przedmiotem badań w zakresie zdrowia ludzi, zoonoz, stresu pourazowego oraz nielegalnego zatrudnienia, pracy przymusowej, a ich wyniki są alarmujące. Przytaczamy dla przykładu kilka z nich.  Raport brazylijskiej agencji śledczej Repórter Brasil wskazuje wyraźnie […]

Współpraca Green REV Institute i Fundacji Impuls

30 września 2022

We wrześniu Green REV Institute wspierał Impuls podczas impuls.academy, czyli projektu realizowanego przez Fundację Impuls zajmującą się aktywnym wspieraniem głosu młodzieży. Na co dzień stara się ona przekazywać wiedzę, świadcząc nowe, lepsze możliwości rozwoju dla młodych. Jako Green REV Institute i Future Food 4 Climate spotkałyśmy się z zespołem Impuls 3. września, by zainteresować członków i członkinie Akademii tematyką praw zwierząt, działalnością proklimatyczną […]

REV i FF4C na spotkaniu 50by40

29 września 2022

Dzisiaj odbywa się spotkanie 50by40 Corporate Engagement Working Group. Green REV Institute jako fundacja inicjująca koalicję Future Food 4 Climate jest zaangażowana w działania w ramach partnerstwa z 50by40. Wspólnie działamy walczymy o sprawiedliwy, etyczny i zielony system żywnościowy. Przemysł zwierzęcy jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Jest odpowiedzialny za co najmniej 14,5% wszystkich emisji gazów cieplarnianych na świecie, napędza katastrofę klimatyczną, kryzys […]

Transmisja debaty „Media vs. Zrównoważony System Żywnościowy” już dostępna!

28 września 2022

Jak dzisiaj media kształtują debatę na temat systemu produkcji żywności? W jaki sposób informują o wpływie systemu żywności na spadek bioróżnorodności, zanieczyszczenie wody, gleb, powietrza, deforestację? Jakie działania muszą podejmować media, aby osoby konsumenckie dowiedziały się o tym, że system żywności to obok paliw kopalnych motor katastrofy klimatycznej?  Odpowiedzi na te i jeszcze więcej pytań wypowiadają przedstawicielki i przedstawiciele partnerów koalicji Future Food 4 Climate, organizacji […]

Green REV Institute organizacją członkowską PlantEurope Network!

26 września 2022

Fundacja Green REV Institute została członkinią PlantEurope network! PlantEurope łączy organizacje społeczeństwa obywatelskiego, NGOs, start-upy, firmy, resturacje, polityków, decydentki, influencerów, kucharzy i autorki zajmujący się roślinnym stylem życia i odżywiania, by popularyzować wegańska dietę i płynące z niej korzyści dla środowiska, zwierząt i zdrowia ludzi. Jako Green REV Institute I koalicja Future Food 4 Climate jesteśmy zaszczycone, że możemy być częścią tej społeczności. Foto: […]

Traktat Roślinny o krok od wsparcia przez Los Angeles!

25 września 2022

Jak twierdzą organizatorzy i organizatorki kampanii Plant Based Treaty: „Przyjęcie Traktatu Roślinnego jako towarzysza Porozumienia UNFCCC/Paryża postawi systemy żywnościowe w centrum walki z kryzysem klimatycznym. Traktat ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji krytycznych ekosystemów powodowanej przez hodowlę zwierząt, promowanie przejścia na zdrowszą, zrównoważoną dietę roślinną oraz aktywne odwracanie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i bioróżnorodności”. Los Angeles stało się pierwszym dużym amerykańskim miastem, […]

Rolnictwo w perspektywie 2050 roku

24 września 2022

Raport Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego skupia się wokół wybranych instrumentów wdrażania polityki klimatycznej w sektorze rolnictwa w perspektywie 2050 roku. Jak wskazują autorzy raportu „(..) przeanalizowano możliwości redukcji emisji GHG w sektorze rolnictwa w Polsce i zmiany strukturalne, jakie mogą zajść na skutek implementacji celów polityki klimatycznej UE zadeklarowanych w Europejskim Zielonym Ładzie i wynikających z przedstawionego przez Komisję Europejską pakietu „Fit for 55”. […]

Konferencja – Teachers for the Future

23 września 2022

Już dzisiaj rozpoczyna się konferencja organizowana przez Fundację Culturelab. 23-24 września 2022 roku, w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń, będzie miała miejsce pierwsza międzynarodowa konferencja skierowana do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Konferencja nosi tytuł „Nauczyciele Przyszłości – razem dla środowiska”. Jak osoby organizujące konferencję piszą na swojej stronie internetowej: „Tematem przewodnim tego wydarzenia będzie zrównoważony rozwój, ekologia, ochrona środowiska w procesie edukacji […]

Planeta płonie przez nieefektywny system żywnościowy

22 września 2022

„Grazed and confused? Ruminating on cattle, grazing systems, methane, nitrous oxide, the soil carbon sequestration question – and what it all means for greenhouse gas emissions” – tak brzmi tytuł nowego raportu Food Climate Research Network. Raport wyraźnie wskazuje, że musimy natychmiast ograniczyć spożycie i produkcję zwierzęcą. “Gdybyśmy jedli rośliny bezpośrednio, zamiast karmić nimi zwierzęta tzw. hodowlane, potrzebowalibyśmy mniej ziemi […]