News

#StopLiveTransport

11 grudnia 2022

Transporty żywych zwierząt budzą wątpliwości organizacji pozarządowych, rządów oraz osób konsumenckich. Poza ogromnym cierpieniem zwierząt oznaczają także ryzyka i zagrożenia dla konsumentów żywności na całym świecie oraz środowiska naturalnego.

W ramach konsultacji publicznych KE Green REV Institute przedstawił dwa stanowiska dot. konieczności wprowadzenia zakazu transportów żywych zwierząt. O nadużyciach, naruszeniach i braku możliwości precyzyjnej kontroli pisała w Sprawozdaniu Komisja Śledcza ds. Transportu Żywych Zwierząt Parlamentu Europejskiego (ANIT).

Czas, żeby Komisja Europejska zakończyła erę transportów i zajęła się wdrażaniem strategii Od pola do stołu.

Foto: canva