News

Debata Meat Tax FF4C

8 lutego 2022

We wtorek 8 lutego o godzinie 18:00 odbyła się pierwsza debata zorganizowana w ramach Koalicji Future Food 4 Climate. Głównym tematem był podatek od mięsa i sprawiedliwy klimatycznie system cen żywności oraz kierunki działań zawarte w strategii Od pola do stołu (EU Farm to Fork). Głos zabrali m.in. Marcin Tischner (ProVeg Polska) , Emilia Kudasik-Gil (prawniczka) , Profesor Piotr Krajewski, Alicja Kowal (aktywistka), Mateusz Orzechowski (Fundacja Ne_Ni) […]

Stanowisko ws. Planu Strategicznego WPR

3 lutego 2022

Wystosowaliśmy stanowisko ds. WPR do Komisarza Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego Wystosowaliśmy stanowisko ws. Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i przesłaliśmy je do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. W Stanowisku poruszone zostały kwestie konieczności wpisania PS w założenia unijnej Strategii Od pola do stołu, ograniczenia produkcji zwierzęcej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. “Metody wskazane w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 w Polsce nie spełniają tych standardów, jak również […]

Konsultacje ws. zarządzania oceanami

1 lutego 2022

Konsultacje ws. zarządzania oceanami Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje  „Setting the course for a sustainable blue planet, an update of the international ocean governance agenda.” (fot. pixabay) 18 stycznia 2022 r. KE rozpoczęła konsultacje społeczne aktualizujące istniejącą międzynarodową agendę w zakresie zarządzania oceanami opublikowaną w 2016 roku. Do 15 lutego 2022 r. do 24:00 (CET) obywatele i obywatelki UE, a także organizacje pozarządowe mogą zarejestrować się […]

NIK o bezpieczeństwie żywności

25 stycznia 2022

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dot. systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce.  (Fot. Pixabay) Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Analizę pt. “System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce –   stan obecny i pożądane kierunki zmian.”. W wynikach przeprowadzonej kontroli  natknąć się można na szereg wstrząsających informacji dot. bezpieczeństwa systemu produkcji, dystrybucji i kontroli żywności w Polsce. Salmonella w produktach eksportowych, niedobór kadr i rozproszenie kompetencyjne w systemie kontrolnym, […]

Przegląd prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt

21 stycznia 2022

Z Akcją Demokracją i Ekowyborcą zachęcaliśmy do udziału w konsultacjach KE. Fot. Green REV Institute Włączamy się w konsultacje dotyczące prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Razem z Akcja Demokracja i EkoWyborca przygotowaliśmy poradnik wypełnienia formularza konsultacyjnego w sposób uwzględniający prawa wszystkich zwierząt tzw. hodowlanych. Zachęcamy wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego do wypełnienia formularza do 21 stycznia. „Chcemy zmiany nazwy stanowiska Komisarki ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Czas na #EUforAnimals.” „KE […]

Ponad 150 organizacji apeluje o debatę nad prawami zwierząt

21 stycznia 2022

W dniach 28 lutego – 2 marca br. w Nairobi odbędzie się piąta sesja Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEA Fot. Proveg Głównym tematem UNEA-5 jest „Wzmacnianie działań na rzecz przyrody w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”. ProVeg International wraz z ponad 150 organizacjami z całego świata, w tym FF4C apeluje, aby w centrum uwagi agendy UNEA 5.2 stanęły zrównoważony i zdrowy system żywności i rolnictwo zwierzęce, a także […]

Apel koalicji do mediów

28 grudnia 2021

Członkowie Future Food 4 Climate apelują do mediów w Polsce o rzetelne informowanie i edukowanie odbiorców i odbiorczyń o kryzysie klimatycznym.  Fot. Green REV Institute Koalicja wystąpiła z apelem do mediów o wzmocnienie edukacji i informowanie społeczeństwa o kryzysie klimatycznym w sposób kompleksowy. W apelu podkreślona jest konieczność informowania o rolnictwie, transformacji systemu żywności, jako nieodłącznych elementach debaty o kryzysie klimatycznym. Media powinny zapewniać bezpłatny dostęp do rzetelnych informacji o koniecznych zmianach systemowych, […]

Unijny Pakt dla Obszarów Wiejskich

21 grudnia 2021

List otwarty Komisarza Janusza Wojciechowskiego, czyli Pakt na Rzecz Obszarów Wiejskich. (Fot. Lumix 2004, Pixabay) W połowie grudnia 2021 r. ukazał się list otwarty ws. Paktu na Rzecz Obszarów Wiejskich zapowiedzianego w Długoterminowej Wizji dla Obszarów Wiejskich UE z czerwca 2021 roku. Decydenci i decydentki KE wystosowali otwarte zaproszenie do wyrażania opinii na temat Paktu. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą dołączyć do Rural Act Community, czyli platformy […]

Raport Green REV Institute

18 grudnia 2021

Ukazał się raport podsumowujący cykl debat dot. Europejskiego Zielonego Ładu & Wspólnej Polityki Rolnej[1]  (Fot. BBC) W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską porozumienia dot. Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027, przyjęciem przez Parlament Europejski strategii „Od pola do stołu”, a także Szczytem Klimatycznym COP 26 w Glasgow, zorganizowałyśmy cykl debat online. Środowisko naukowe, aktywiści i aktywistki, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów dyskutowali o strategiach unijnych […]

Działania kampanii #BloodFarms

10 grudnia 2021

PMSG, czyli dopalacz płodności w rolnictwie zwierzęcym w Polsce Fot. Castleguard,Pixabay. Argentyna, Urugwaj i Islandia, Czechy, Niderlandy to kraje, które prowadzą tzw. blood farms, czyli fermy źrebnych klaczy hodowanych dla krwi. Ta okrutna praktyka służy produkcji surowicy hormonu gonadotropiny (PMSG/eCG), który jest używany także w Unii Europejskiej do stymulacji i synchronizacji rui i porodów u świń, krów i owiec. Hormon PMSG jest nazywany dopalaczem płodności, wykorzystywanym w przemysłowym rolnictwie […]