News

Alarm klimatyczny na talerzu. Bonn

7 czerwca 2022

Aktywiści i aktywistki Traktatu Roślinnego  (Plant Based Treaty), będą obecni w Bonn na konferencji klimatycznej, aby zaprezentować nową odsłonę globalnej kampanii Plant Based Treaty. Wezwą delegatów i decydentki do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyjęcia Traktatu Roślinnego i do rozpoczęcia sprawiedliwej, klimatycznej, zielonej transformacji systemu żywności.  Stanowisko, które zostało przygotowane przed konferencją w Bonn, zostało poparte przez ponad 50 grup, organizacji społeczeństwa i wybitnych osób eksperckich z całego świata. Stanowisko to mapa […]

National Animal Rights Day

5 czerwca 2022

5 czerwca w Warszawie odbyły się obchody National Animal Rights Day. Ustanowiony przez organizację non-profit Our Planet. Theirs Too w 2011 roku, Narodowy Dzień Praw Zwierząt (NARD) jest corocznym dniem obchodzonym w coraz większej liczbie krajów na całym świecie, w pierwszą niedzielę czerwca, w celu dania głosu wszystkim zwierzętom i zwiększenia świadomości na temat ich praw. W wydarzeniu wzięli udział: Posłanka do Parlamentu Europejskiego Dr. Sylwia […]

Komisja AGRI PE

2 czerwca 2022

30 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Najważniejszym punktem posiedzenia była prezentacja raportu dot. wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na bioróżnorodność, stan gleby i zasoby wodne i dyskusja z Komisarzem ds. Środowiska Virginijusem Sinkeviciusem. Komisja Europejska musi wspierać zielone rolnictwo, które nie będzie szkodzić środowisku naturalnemu, bioróżnorodności i ekosystemom. Foto: Multimedia Center PE

Kampania z L214

1 czerwca 2022

Zespół ds. Dobrostanu i Praw Zwierząt FF4C włączył się do kampanii zainicjowanej przez organizację L214. Wspólnie chcemy zakończyć rzeź piskląt w przemyśle jajczarskim i zwracamy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wsparcie projektu w Unii Europejskiej! Komisja Europejska jest w trakcie największego przeglądu legislacji dla dobrostanu zwierząt. To okazja, żeby zakończyć zabijanie piskląt: kogucików i kacząt. Miliony piskląt( w Polsce ponad 37 milionów!) jest mielonych żywcem […]

Rodzice dla Klimatu – debata 29.05

30 maja 2022

Dziękujemy Rodzicom dla Klimatu za zorganizowanie i prowadzenie spotkania na temat konieczności działania dla klimatu w niedzielę, 29 maja w Warszawie. O edukacji klimatycznej, zmianach systemowych, wpływie zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska na życie i zdrowie ludzi dyskutowali Anna Spurek, COO Green REV Institute, Wojciech Szymański, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, prof. Tadeusz Zielonka, Lekarze dla Klimatu. Foto: Unsplash

Raport dot. celów zrównoważonego rozwoju w UE

24 maja 2022

23 maja 2022 Eurostat opublikował raport dot. celów zrównoważonego rozwoju w UE. Niestety w ciągu ostatnich pięciu lat stwierdzono nieznaczne odejście od odpowiednich celów zrównoważonego rozwoju dotyczących życia na lądzie (cel zrównoważonego rozwoju nr 15), co świadczy o tym, że działalność człowieka wywierała presję na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Pomimo faktu, że zarówno powierzchnia obszarów leśnych w UE, jak i lądowych obszarów chronionych nieznacznie wzrosła, presja na różnorodność biologiczną […]

Rowerem dla Klimatu!

22 maja 2022

Rodzice dla Klimatu, Kuchnia Konfliktu, Fundacja Rozwój Tak – Odkrywki Nie, Strajk dla Ziemi Łódź, Green REV Institute to organizatorzy i organizatorki wydarzenia Rowerem dla Klimatu . Cztery głośne dni dla debaty klimatycznej i działań zakończą się debatą w Jazdowie i panelem eksperckim, w którym rodzice będą starali się znaleźć odpowiedzi na pytania związane z obecnymi zagrożeniami i czekającymi ich wyzwaniami w kontekście zdrowia, żywienia czy obszarów związanych […]

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa już 24 maja

21 maja 2022

24 maja odbędzie się spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Najważniejsze punkty spotkania, to: dyskusja nt. ptasiej grupy (w 2021 ok. setki milionów złotych ze środków publicznych zostały przeznaczone w Polsce na odszkodowania dla hodowców, ogniska ptasiej grypy stanowią zagrożenie dla zdrowia i jakości życia ludzi); rynki rolne w obliczu wojny w Ukrainie; dyskusja nt. ustaleń warsztatu „Dialog na temat przyszłości ochrony gleb w UE i jej potencjału […]

Stanowisko w konsultacjach KE

20 maja 2022

Komisja Europejska zakończyła 20 maja 2022 konsultacje publiczne dot. Zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Zmiany legislacyjne powinny uwzględniać wszystkie zagrożenia związane z intensywną hodowlą zwierząt. Osoby pracujące na obszarach ferm przemysłowych, które mają bezpośrednią styczność ze zwierzętami tzw. hodowlanymi są narażone na zoonozy. W hodowli kurczaków (w Polsce ponad 1400 ferm przemysłowych to fermy ptaków), dużym zagrożeniem dla zdrowia człowieka są bakterie, które łatwo nabywają […]

#EUforAnimals – Oral Question

11 maja 2022

Poseł do Parlamentu Europejskiego Niels Fuglsang przedstawił pytanie wymagające odpowiedzi ustnej do Komisji Europejskiej. Pytanie #EUforAnimals ma na celu zmianę stanowiska Komisarki ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa Żywności Stelli Kyriakides i dodanie ds. dobrostanu zwierząt. To nie tylko zmiana symboliczna, a wyraźny sygnał, że Komisja Europejska rozpocznie nowy rozdział w ochronie zwierząt pozaludzkich. Kampania #EUforAnimals rozpoczęła się w marcu 2021. Jako Green REV Institute koordynujemy działania w Polsce – 18 Posłów i Posłanek […]