News

REV dla Zielonej Europy

17 września 2023

Koalicja 5 europejskich organizacji opublikowała przełomowy dokument zatytułowany „Plant-Powered Politics: Europe’s Shift Towards a Plant-Based System”. Raport zawiera analizę dot. Roślinnej transformacji systemu żywności dla Europy i przedstawia szereg polityk mających na celu wsparcie tej transformacji.

Za koalicją  NGO stoi ruch obywatelski dla roślinnej transformacji systemu żywności, który działa dla naprawy systemu żywności i rolnictwa Unii Europejskiej. Na czele tego ruchu stoją następujące organizacje reprezentujące różne państwa członkowskie UE: Green REV Institute (Polska), French Vegetarian Association (Francja), Danish Vegetarian Association (Dania), Compassion in World Farming (oddział EU), Portuguese Vegetarian Association (Portugalia). Organizacje te od lat budują debatę wokół zrównoważonego systemu żywności,  naszych wyborów żywieniowych i metod produkcji. Teraz apelują do przyjęcia raportu „Plant-Powered Politics” jako mapy drogowej dla roślinnej transformacji systemu żywności i naprawy dla systemu, który dzisiaj zanieczyszcza środowisko, niszczy życie ludzi i zwierząt. Uzasadnienie jest jasne: ochrona ekosystemów i zachowanie życia, jakie znamy, wymagają tej krytycznej transformacji.

Credit: AVP