News

Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska

1 marca 2022

Tematem UNEA-5 jest „Wzmacnianie działań na rzecz przyrody w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”. 

UNEA może przyjąć rezolucję uznającą związek między środowiskiem, zrównoważonym rozwojem i dobrostanem zwierząt. 

Grupa państw afrykańskich zaproponowała rezolucję w sprawie wskazania powiązania między dobrostanem zwierząt, środowiskiem i zrównoważonym rozwojem. Dlatego prowadziłyśmy działania rzecznicze skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska , aby Polska wsparła rezolucję.

W centrum katastrofy klimatycznej, kryzysu demokratycznych państw prawa, społecznego, gospodarczego znajduje się system żywności. Transformacja systemu żywności, który wykorzystuje miliardy zwierząt tzw. hodowlanych jest koniecznością dla dobra ludzi, zwierząt pozaludzkich, bioróżnorodności, środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego.