News

Wygrana Amazonii w UE

8 grudnia 2022

W dniu 5 grudnia Parlament Europejski i Rada (UE) osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego produktów wolnych od wylesiania. Nowe prawo będzie wymagało od firm transparentnego śledzenia swoich towarów w całym łańcuchu dostaw. Na liście produktów znalazła się soja (wykorzystywana jako pasza dla zwierząt tzw. hodowlanych), mięso wołowe, skóry.

Jeszcze w 2021 roku Komisja Europejska zaproponowała zakaz wprowadzania na rynek UE bardzo ograniczonej listy towarów zagrożonych wylesianiem, takich jak olej palmowy, drewno, kakao, kawa, wołowina, skóra i główne produkty sojowe. We wrześniu ubiegłego roku Parlament Europejski głosował za wprowadzeniem istotnych poprawek do wniosku Komisji, takich jak rozszerzenie listy produktów o te pochodzące z hodowli krów, świń, kur i owiec.

6 grudnia br. Rada (UE) i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznego tekstu, który wykracza poza propozycje Komisji i obejmuje inne produkty, takie jak kauczuk i pochodne oleju palmowego, ale niestety nie obejmuje produktów zwierzęcych pochodzących od zwierząt karmionych soją, takich jak świnie, drób, ryby i owce. Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do lasów, niestety nie obejmują innych obszarów geograficznych, takich jak tereny zalesione, sawanny i tereny podmokłe.

Ponieważ handel produktami zwierzęcymi napędza wylesianie, rozporządzenie jest obiecujące dla planety i zwierząt, ponieważ producenci zamierzający eksportować do UE będą motywowani do przejścia na bardziej zrównoważone systemy produkcji, mniej szkodliwe dla dzikich zwierząt i ich siedlisk.

Rozporządzenie nie uwzględniło roli, jaką odgrywa przemysł hodowlany poza produkcją wołowiny, wyłączając ze swojego zakresu produkty zwierzęce pochodzące od wszystkich zwierząt karmionych soją, a także wszystkie inne naturalne ekosystemy zniszczone przez konsumpcję soi w UE i importowane produkty zwierzęce pochodzące od zwierząt karmionych soją.

foto: canva