News

Wspólna Polityka Rolna – KE pyta

27 listopada 2022

W ramach prowadzonych przez Komisję Europejską publicznych konsultacji przedstawiłyśmy stanowisko dot. inicjatywy #HaveYourSay: Wspólna Polityka Rolna – zmiany planu strategicznego.

W stanowisku zwracamy się z apelem do Komisji o monitorowanie, sprawdzanie oraz kontrolę realizacji Planu Strategicznego, zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię funkcjonowania ferm zwierzęcych, powstawania nowych, pośredniego i bezpośredniego wsparcia działalności hodowli i produkcji zwierząt ze środków publicznych. Wskazujemy na wpływ realizacji i zmian Planu Strategicznego dla jakości życia na obszarach wiejskich, zdrowia ludzi, życia zwierząt i bioróżnorodności.

Foto: unsplash