News

World Urban Forum Katowice

27 czerwca 2022

W ramach World Urban Forum w Katowicach Morgan Janowicz, koordynatorka działań FF4C mówiła o wpływie produkcji żywności na klimat, konieczności przeniesienia odpowiedzialności z konsumenta i konsumentki na osoby decydenckie, zaangażowaniu osób aktywistycznych w działania rzecznicze i strażnicze na poziomie UE oraz roli aktywizmu rzeczniczego dla sprawiedliwej transformacji.

„Sustainable Food System Law, czyli ramy prawne dla zrównoważonego systemu żywności to tak naprawdę ramy prawne dla zmiany na talerzu. Dla bezpieczeństwa żywnościowego, sprawiedliwego dostępu do żywności, dla zdrowia, dla zakończenia działania ferm przemysłowych, dla informacji i dla prawdy, że na naszych talerzach tyka bomba klimatyczna, społeczna i etyczna”

Foto: Unsplash