News

Ważne posiedzenie Komisji AGRI

17 marca 2022

17 marca 2022 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (AGRI) PE w którym wziął udział Komisarz UE ds. Rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Spotkanie dotyczyło przyszłości rolnictwa w obliczu wojny w Ukrainie.

Komisja przedstawiła draft propozycji działań, które obejmują 4 inicjatywy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego związane z pomocą dla rolników i czasową derogacją obszarów nieprodukcyjnych. Podczas spotkania komisarz Wojciechowski zwrócił uwagę, że wszystkie elementy zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej pozostaną bez zmian.

Obecnie  prowadzone są rozmowy z państwami członkowskimi w zakresie Planów Strategicznych. Komisja sugeruje, aby wszystkie państwa członkowskie zweryfikowały swoje krajowe plany strategiczne WPR.

foto/credit:EP Multimedia Center