News

Unijny Pakt dla Obszarów Wiejskich

21 grudnia 2021

List otwarty Komisarza Janusza Wojciechowskiego,

czyli Pakt na Rzecz Obszarów Wiejskich.

(Fot. Lumix 2004, Pixabay)

W połowie grudnia 2021 r. ukazał się list otwarty ws. Paktu na Rzecz Obszarów Wiejskich zapowiedzianego w Długoterminowej Wizji dla Obszarów Wiejskich UE z czerwca 2021 roku. Decydenci i decydentki KE wystosowali otwarte zaproszenie do wyrażania opinii na temat Paktu. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą dołączyć do Rural Act Community, czyli platformy wymiany spostrzeżeń, pomysłów i wizji na przyszłość obszarów wiejskich UE.

Głównym założeniem paktu jest zainicjowanie długoterminowego procesu zmian na unijnych obszarach wiejskich mających wypełnić postanowienia długoterminowej wizji dla nich do 2040 roku.

Prowadzone nad Paktem prace śledzić można na bieżąco na stronie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE.