News

UNEA – przyjęto rezolucję dot. dobrostanu zwierząt

2 marca 2022

2 marca 2022 r. na Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA) przyjęto pierwszą w historii rezolucję z wyraźnym odniesieniem do dobrostanu zwierząt.
Rezolucja wzywa Dyrektora Wykonawczego Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) do opracowania raportu na temat związku pomiędzy dobrostanem zwierząt a środowiskiem i zrównoważonym rozwojem.
Dotychczasowe działania na rzecz ochrony zwierząt i ich dobrostanu podejmowane w ramach procesu politycznego ONZ były niewystarczające, co miało katastrofalne skutki dla utraty bioróżnorodności, zmian klimatycznych, zanieczyszczenia środowiska oraz zdrowia publicznego i środowiskowego na świecie.

Zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy krok wzmacniający sprawiedliwą transformację systemu żywności, uwzględniający kwestie klimatu, jakości życia ludzi, przyrody, środowiska, bezpieczeństwa żywności.