News

UE vs. zrównoważony rozwój

18 marca 2023

Wzięłyśmy udział w publicznych konsultacjach Komisji Europejskiej dot. Sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej z 2023 r.

Jak stwierdziła sama Komisja Europejska w zaproszeniu do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych: “stoimy przed wyzwaniami klimatycznymi i środowiskowymi, które są jednocześnie globalne i systemowe. Aby im zaradzić, UE przechodzi głęboką transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie zwiększa również wysiłki dążące do poprawy jakości życia, dobrobytu i bezpieczeństwa obecnych i przyszłych mieszkańców Unii.”

W stanowisku Green REV Institute poruszyłyśmy najwazniejsze kwestie związane z systemem żywnościowym w UE, konsekwencjami działania sektora hodowlanego, edukacją klimatyczną, budowaniem zrównoważonego systemu żywnościowego poprzez działania systemowe.
Unia Europejska powinna być liderką sprawiedliwej transformacji klimatycznej i budowania demokratycznej, inkluzywnej Wspólnoty. Agresja Rosji w Ukrainie, kryzys gospodarczy, humanitarny, kryzys klimatyczny muszą być traktowane jako wyzwania, które musi podejmować i adresować Unia w swoich politykach, strategiach, legislacji.

Credit: Unsplash