News

Transport żywych zwierząt a polityka UE

4 kwietnia 2022

Ewelina Łobodziec, członkini Zespołu ds. Dobrostanu i Praw Zwierząt uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Transportu Żywych Zwierząt europejskiej koalicji rzeczniczej Eurogroup for Animals.

W kontekście ograniczeń prawnych dot. przewozu zwierząt z Ukrainy, w szczególności zwierząt tzw. gospodarskich NGO podejmują działania rzecznicze skierowane do władz krajowych i unijnych, żeby zmienić zapisy regulacji.

O pracach dot. transportu żywych zwierząt można przeczytać Artykuł NGO.PL

” najlepszą drogą ograniczenia transportu żywych zwierząt, a tym samym zmiany warunków zwierząt tzw. hodowlanych jest wykluczenie produktów całkowite odzwierzęcych z diety. W perspektywie konieczności poprawy życia zwierząt pozaludzkich jako społeczeństwo mamy obowiązek mówić o ich dobrostanie, prawach, konieczności wycofania się z przemysłu opartego na produkcji zwierzęcej, a bardziej skłaniającego się w kierunku zielonej transformacji. Go vegan!” E. Łobodziec

Foto/credit: Seb Alex, We Animals Media