News

Stanowisko w konsultacjach KE

20 maja 2022

Komisja Europejska zakończyła 20 maja 2022 konsultacje publiczne dot. Zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności.

Zmiany legislacyjne powinny uwzględniać wszystkie zagrożenia związane z intensywną hodowlą zwierząt. Osoby pracujące na obszarach ferm przemysłowych, które mają bezpośrednią styczność ze zwierzętami tzw. hodowlanymi są narażone na zoonozy. W hodowli kurczaków (w Polsce ponad 1400 ferm przemysłowych to fermy ptaków), dużym zagrożeniem dla zdrowia człowieka są bakterie, które łatwo nabywają antybiotykooporności – Campylobacter, Salmonella, Listeria, Enterococcus oraz Escherichia coli. Każdego roku miliony zgonów spowodowane są właśnie przez choroby pochodzenia zwierzęcego. Dlatego apelujemy o wzmacnianie przepisów oraz uwzględnianie w legislacji aspektu zdrowia i życia ludzi, ochrony bioróżnorodności i środowiska naturalnego oraz praw zwierząt.

Foto: We Animals Media