News

Stanowisko ws. Planu Strategicznego WPR

3 lutego 2022

Wystosowaliśmy stanowisko ds. WPR do Komisarza Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego

Wystosowaliśmy stanowisko ws. Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i przesłaliśmy je do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. W Stanowisku poruszone zostały kwestie konieczności wpisania PS w założenia unijnej Strategii Od pola do stołu, ograniczenia produkcji zwierzęcej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

“Metody wskazane w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 w Polsce nie spełniają tych standardów, jak również nie przewidują żadnych realnych działań mogących wspierać zrównoważony rozwój czy strategii na poziomie unijnym.”

~ Stanowisko Green REV Institute

Treść raportu