Dokumenty Future
Food 4 Climate

Dokumenty, Stanowiska, Petycje

Konsultacje KE – odporność społeczna

Konsultacje KE – program działań dla zdrowia na lata 2021–2027

List otwarty – koszty produkcji mięsa i nabiału

Rekomendacje dot. Zrównoważonego systemu żywnościowego

Minister Czesław Siekierski – MRiRW

Odpowiedź – Komisarka Kyriakides ws. FSFS

Stanowisko druk 607- MRiRW – cenzura sukcesorów mięsa

Apel – Deklaracja COP28 (Klimat & zdrowie)

List – zwierzęta jako istoty czujące (USA)

Apel – emisje przemysłowe (IED)