Dokumenty Future
Food 4 Climate

Dokumenty, Stanowiska, Petycje

List TAPP Coalition w sprawie podatku VAT

Stanowisko w sprawie Planu Strategicznego WPR

Apel do decydentów i decydentek ws. Raportu NIK

Joint Statement Letter UNEA 5.2

Stanowisko dot. zrównoważonego unijnego systemu żywnościowego

Stanowisko dot. ustawy OOŚ

Stanowisko dot. udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia

Stanowisko dot. Projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt

Stanowisko dot. II projektu Planu Strategicznego dla WPR

Apel – Światowy Dzień Zwierząt