Dokumenty Future
Food 4 Climate

Dokumenty, Stanowiska, Petycje

Konsultacje KE – Rachunki ekonomiczne środowiska

Konsultacje KE – Zdrowie gleby

Konsultacje KE – dane dot. gospodarstw rolnych

List otwarty – kałamarnice

Interpelacja – odpowiedź (Roślinne posiłki, Katowice)

Konsultacje – Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konsultacje KE – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko

Interpelacja – Roślinne posiłki (Katowice)

Odpowiedź – interpelacja Wrocław (Jolanta Niezgodzka)

Apel – przeciwdziałanie marnowaniu żywności