Dokumenty Future
Food 4 Climate

Dokumenty, Stanowiska, Petycje

Apel do Posłów i Posłanek PE ws. Od pola do stołu

Odpowiedź KE na nasz list ws. Raportu NIK

List otwarty – promocja produktów odzwierzęcych

List otwarty do Ministra Rolnictwa

List TAPP Coalition w sprawie podatku VAT

Stanowisko w sprawie Planu Strategicznego WPR

Apel do decydentów i decydentek ws. Raportu NIK

Joint Statement Letter UNEA 5.2

Stanowisko dot. zrównoważonego unijnego systemu żywnościowego

Stanowisko dot. ustawy OOŚ