List otwarty – WFA i Born Free – Globalne ramy różnorodności biologicznej