Interpelacja – odpowiedź (Roślinne posiłki, Katowice)