News

Spotkanie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich

22 kwietnia 2022

22 kwietnia brałyśmy udział w spotkaniu z Prof. Marcinem Wiąckiem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W ramach Inicjatywy Nasz Rzecznik, Zespołu ds. Klimatu, przedstawiłyśmy postulaty dot. dostępności wegańskich posiłków w placówkach oświatowych.

W ramach Inicjatywy Nasz Rzecznik działa ponad 100 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze praw człowieka, praw osób LGBTQIPA+, osób z niepełnosprawnościami, praw kobiet, środowiska naturalnego i klimatu.

Foto/credit: BRPO