News

Spotkanie koalicji 50by40

23 sierpnia 2022

23. sierpnia 2022 roku to pierwszy dzień spotkania rocznego 50by40  Annual Strategic Partner Gathering – Building Collective Impact!

50by40 to koalicja organizacji pozarządowych, których celem jest ograniczenie globalnej produkcji i konsumpcji produktów zwierzęcych o 50% do 2040 roku. Green REV Institute jako fundacja inicjująca koalicję Future Food 4 Climate jest zaangażowana w ramach partnerstwa w 50by40 w związku ze wspólnymi wartościami walki o sprawiedliwy, etyczny i zielony system żywnościowy.

Przemysł zwierzęcy jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Jest odpowiedzialny za co najmniej 14,5% wszystkich emisji gazów cieplarnianych na świecie, napędza katastrofę klimatyczną, kryzys wodny i rolniczy, pogłębia utratę różnorodności biologicznej i kryzys zdrowia publicznego związany z produkcją i konsumpcją niezdrowej i nieekologicznej żywności.

Foto: Unsplash